Услуги

Общинската собственост и търговия – ОСТ

Удостоверение относно собствеността на недвижими имоти, удостоверения по реституционни закони и по очуждени имоти, настанителни заповеди, заверка на данъчни декларации (за деклариране на общински имот), картотекиране и събиране на наеми, общински имоти, регистрация на търговски обект и други.

Издаване на заверени копия от договори за покупко-продажба на жилища от архива на отдел „Общинска собственост и търговия“

Издаване на заверени копия от актове за общинска собственост и други документи от архива на отдел „Общинска собственост и търговия“

ОБА2.5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги на общинска собственост

Издаване на удостоверения относно наличие на реституционни претенции и собствеността на недвижими имоти

Извършване на проверки и заверки на заявления-декларации по обстоятелствени проверки за имоти

Вписване в регистър „Търговски обекти” със Заявление за работно време за извършване на търговска дейност в стационарни обекти на територията на района.

Заявление за работно време за пререгистрация на търговски обект

Заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост.

Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен Т.О./маси и столове за консумация на открито, хладилни витрини, щендери и стелажи/

Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост. – За разполагане на сергии , маси , включително маси за консумация , столове и витрини. -За ползване на места,върху които са организирани панаири, събори и празници: – За ползване места върху, които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.

1234

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.