Услуги

Общинската собственост и търговия – ОСТ

Удостоверение относно собствеността на недвижими имоти, удостоверения по реституционни закони и по очуждени имоти, настанителни заповеди, заверка на данъчни декларации (за деклариране на общински имот), картотекиране и събиране на наеми, общински имоти, регистрация на търговски обект и други.

Разрешение за използване на място, чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели

Издаване на дубликат на документ от архива на търговските отдели

Писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица

Копия от документи от архива на отдел „Общинска собственост и търговия“

Извършване на писмени справки относно реституционни претенции

Издаване на служебни бележки и удостоверения

Изготвяне на цени на апартаменти, след Решение на Столичен общински съвет за тристайни и четиристайни апартаменти

Изготвяне на цени на апартаменти, след Решение на Столичен общински съвет за едностайни и двустайни апартаменти

Продажба на ателиета и гаражи на настанени в тях граждани по административен ред в Столична община

Приемане на документи за продажба на общински жилища на настанени в тях граждани по административен ред

1234

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.