Профил на купувача

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична община

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО“

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО“- ОТТЕГЛЕНА

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  25/03/2016,  17:00 ч.

прочети още

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА НА ПАРКИНГА ПРЕД ИЗТОЧНИЯ ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ

прочети още

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА НА ПАРКИНГА ПРЕД ИЗТОЧНИЯ ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ

Протокол от работата на комисията за разглеждане на оферти за конкурс „СМР на открити спортни съоръжения в двора на 107 ОУ „Хан Крум“

Протокол от работата на комисията за разглеждане на оферти за конкурс „Конструктивно укрепване на 120 ОУ“ и заповед за класиране

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС: СМР на открити спортни съоръжения в двора на 107 ОУ „Хан Крум“

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР С ОБЕКТ: ЧАСТИЧНО КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА 139 ОУ „ЗАХАРИЙ КРУША“

Договор за охрана на общинските училища и детски градини на територията на район „Лозенец“

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.