Полезна информация

ПЛАНИРАНИ РЕМОНТИ, НАЛАГАЩИ ВРЕМЕННА ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Период

Локация

Тип дейност

Промени в движението

1.10 – 30.11

Ул. „Атанас Дуков“, МПЗ „Хладилника“ Товаро-разтоварителни дейности Временно ограничаване на движението

19. 10 – 30. 11

Ул. „Кожух планина“ СМР Затваряне на движението

27.11, 1.12, 4.12, 8.12

Ул. „Кораб планина“, между ул. „Йосиф Обербауер“ и ул. „Бабуна планина“ бетониране Затваряне на движението между 8:30 и 17:30

02.11 – 01.12

Вътрешна лента на бул. „Н. Вапцаров“ СМР Временна организация на движението

09.11 – 23.12

Ул. „Стефан Гечев“ СМР Затваряне на движението

11.11 – 10.12

Ул. „Зелено дърво“ ремонтни работи на Топлофикация Затваряне на движението

Важно! Подмяна на уличен водопровод в кв. Витоша

Уважаеми съкварталци, уведомяваме Ви, че „Софийска вода” АД започна изпълнението на проект за „Подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Иван Пейчев” – от ул.  „Ангел Каралийчев” до тупик при адм. № 12Ж”, кв. Витоша. Проектът се състои в подмяна на съществуващия водопровод  с нов, изпълнен от ПЕВП тръби с диаметър 110 мм, с дължина 140 м. Ще бъдат пресвързани или подновени десет сградни водопроводни отклонения. Предвидено е СМР за изграждането на водопровода да приключат в края на м. август 2020 г. Възстановяването на уличната настилка от асфалт ще се извърши след приключване на строително-монтажните работи.

СЪОБЩЕНИЕ! Части от район „Лозенец” остават без топла вода

Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от извършване на неотложен ремонт на главен топлопровод, „Топлофикация София” ЕАД ще спре подаването на топла вода от 8.30 часа на 26 юни 2020г. до 24.00 часа на 30 юни 2020 г.

Засегнати ще бъдат потребителите в следните части от кв. „Лозенец“:

-          карето в района на бул. „Пейо Яворов“, ул. „Стоян Михайловски“,   бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Черни връх“ и бул. „Никола Вапцаров“

-          карето в района на бул. „Черни връх“, бул. „Никола Вапцаров“, ул.„Козяк“,ул. „Кишинев“ и Болница „Лозенец“;

-          карето в района на бул.„Черни връх“, ул. „Елин връх“, ул.“Свети Осий Кордобски“,  кв. „Южен парк“, ул.“Кожух планина“, ул.„Цветна градина“ и Посолство на САЩ;

-          карето в района на бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Черни връх“, бул. „Свети Наум“, ул. „Кръстю Сарафов“, ул. „Миджур“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Архитект Йордан Михайлов“ и площад „Велчова завера“

Екипите на „Топлофикация София“ ЕАД ще работят в тунел на 12 метра под земята, за да подменят свързваща тръбите арматура. За началото и продължителността на ремонта, налагащ спирането на топлата вода, клиентите са уведомени своевременно с разлепване на съобщения във входовете на засегнатите сгради.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на разбиране от тяхна страна, тъй като ремонтите са от изключителна важност за подобряване качеството на услугата.

За повече информация:

s: www.toplo.bg

f: www.facebook.com/www.toplo.bg

т: 0 700 11 111.

Проект за патронажна грижа

Screenshot 2020-05-22 at 17.06.43                           Screenshot 2020-05-22 at 17.09.21                                 Screenshot 2020-05-22 at 17.07.03

 

Уважаеми лозенчани,

даваме начало на проект BG 05M9OP001- 2.101-0161 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в СО – Район „Лозенец”“, фокусиран върху запазването на социалната включеност на хората от уязвими групи в условията на справяне с последиците от пандемията с COVID-19. Осъществява се в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 284 610 лв., 241 918,50 лв. от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а другите 42 691,50 лв. са осигурени чрез национално съфинансиране.

Край на проекта: 31 декември 2020 г.

Цели на проекта:

  • подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастните хора чрез:
  1. доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, в това число – лекарства, плащане на  битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
  2. изграждане на материална база и кадрова мрежа за осъществяването им.
  • и така да гарантира спазването на мерките за социална изолация при карантинирани и предпазването на уязвими групи от влизане в пряк контакт с вируса на COVID–19.

Целева група:

  • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • хора с увреждания и техните семейства;
  • служители на доставчици на социални услуги;
  • самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;
  • хора поставени под карантина от COVID–19.

Дейности по проекта:

1. Създаване на диспечерски център за приемане на заявки и синхронизирането им с доставчиците на съответните услуги.

2. Набиране на потребители, желаещи да получават следните услуги: доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, в това число – лекарства, плащане на  битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) и доставчици, които ще предоставят тези услуги.

3. Набавяне на маски, ръкавици и дезинфектанти за гарантиране на безопасен контакт на доставчиците с потребителите на услуги.

За заявки и допълнителна информация:

Т: 070020555, с опция 6

М: 0887001887

Е: zaedno@lozenets-sofia.org

Лице за контакт: Евелина Любенова

Важно! График за миене на улици в район „Лозенец“

Във връзка със заповед на кмета на Столична община се въвежда временна забрана за ползване на улици, площади или части от тях от МПС и се закриват временно (частично или цялостно) участъци от „Синя зона“/„Зелена зона“ и/ или „служебен абонамент” в днитe, определени за миене на улици, тротоари, площади и алеи по карета на територията на район „Лозенец”:

27.07.2020 г. – бул. „Черни връх“, бул. „Н. Вапцаров“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Любата”, ул. „Козяк”

28.07.2020 г. – бул. „Черни връх“, бул. „Н. Вапцаров”, ул. „Бигла”

29.07.2020 г. – локално платно, бул. „Черни връх“, ул. „Бунтовник“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Любата”, ул. „Козяк”

30.07.2020 г. – бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Бигла”, ул. „Якубица”

31.07.2020 г. – бул. „ Пейо К. Яворов“, бул. „Джеймс Баучер”, ул. „Бигла”, ул. „Стоян Михайловски”, ул. „Якубица”

1.08.2020 г. – бул. „Черни връх“, ул. „Бунтовник“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, ул. „Славище”

2.08.2020 г. – бул. „Черни връх“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, бул. „Арсеналски”, ул. „Славище”

3.08.2020 г. – бул. „Черни връх“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Св. Наум”

4.08.2020 г. – ул. „Св. Наум“, ул. „Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Ралица”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Черни връх”

5.08.2020 г. – ул. „Св. Наум“, бул. „Пейо К. Яворов”, бул. „Драган Цанков”, ул. „Елин Пелин”, ул. „Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Стоян Михайловски”

6.08.2020 – ул. „Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” , ул. „Ралица”

7. 08. 2020 – бул. „Драган Цанков”, ул. „Елин Пелин”, ул.“Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”

Полезни връзки в район „Лозенец“

Дирекция „Общински Приходи”
Столична община – Подразделение „Лозенец”

(02) 904 12 63

(02) 904 12 64
(02) 904 12 65

(02) 904 12 66
(02) 904 12 67
(02) 904 12 68

 

ДКЦ-13 (бивша 13-а поликлиника)

ул. „Димитър Хаджикоцев“ 20
(02) 866 54 12

4-то РУ СДВР
ул. Крум Попов № 57

Оперативна дежурна част:

(02) 866 22 27
(02) 982 41 60

04 служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
ул.”Филип Кутев” 7

(02) 868 73 28

Дирекция Социално подпомагане – “Лозенец”
Димитър Хаджикоцев №80

(02) 865 6782,
(02) 865 5129,

Столичен инспекторат

(02) 865 69 84

Бюро по труда (за Лозенец и Триадица)
ул. Котленски проход №20

(02) 962 17 61

(02) 8317078

Автобус №74/76 Тролейбус №8 – спирка „нишава“

Улично осветление АД
Денонощен единен номер за подаване на сигнали за неработещо улично осветление
0700 11 233

ЕДИНЕН СПЕШЕН ТЕЛЕФОН:

112

ПОЖАРНА                                         

ПОЛИЦИЯ                                        

БЪРЗА ПОМОЩ                                              

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1142 София,

бул. „Васил Левски” 2
булстат:
0006963270564

Банкови сметки:
ОБЩИНСКА БАНКА КЛОН „ДЕНКОГЛУ”,
УЛ. „ДЕНКОГЛУ” № 28
ЗА ТАКСИ, УСЛУГИ, НАЕМИ
IBAN  BG69SOMB91303124906301
BIC  SOMBBGSF
 

ЗА ГАРАНЦИИ
IBAN BG60SOMB91303324906301

BIC  SOMBBGSF

за сигнали, предложения и др.:

signali@lozenets-sofia.org
или през формата за подаване на сигнали и предложения

Намерете ни в Facebook

 

От днес Районът приема заявления за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

EU                                         Obshtina                                  OP

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Днес Столична община обявява начало на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

Пакет документи за индивидуално кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за колективно кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за кандидатстване на юридически лица:

 ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 02/94 22 444   (8:30–21:00 ч. без почивен ден)

Приемането на документите следва да се осъществява при условията на стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.

#МислиЧисто

Информация за антикризисните мерките за бизнеси, които имат договор за наем с района

Подробни разяснения за мерките и стъпките, които могат за бъдат направени.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Моят герой си ти

Книга, която разказва за COVID-19 на достъпен за децата ни език, благодарение на своя автор и илюстратор Хелън Патък. Публикуваме я с надеждата, че ще помогне на всички малки хора, в тази трудна за тях ситуация, да се почувстват герои отново, успявайки да се преборят даже с невидимото.

Книгата е плод на усилията по проект, разработен от Референтната група по психическо здраве и психосоциална подкрепа в извънредни ситуации към Постоянния съвместен комитет на агенциите (IASC MHPSS RG). Проектът е осъществен със съдействието на глобални, регионални и национални експерти от агенциите членки на IASC MHPSS RG, както и на ро- дители, полагащи грижи лица, учители и деца от 104 държави. Повече за проекта, ще намерите в самата книга.

 

Още идеи, които да дадат възможност на родителите, в условия на извънредно положение и COVID-19, да общуват пълноценно и психически щадящо със своите деца, адаптираха и преведоха за български език UNICEF, съвместно със Световната здравна организация. Съветите са събрани в шест цветни брошури, които можете да видите на сайта на UNICEF.

123

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.