Обяви

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ЗАПОВЕД ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА НА СО 15-РД-40-1/15.01.2015

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

СЪОБЩЕНИЕ

КОНСТАТИВЕН АКТ № КА -023

КОНСТАТИВЕН АКТ № КА -022

КОНСТАТИВЕН АКТ № КА -021

КОНСТАТИВЕН АКТ № КА -020

СРЕЩА С ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО

Удължава се срока за участие в конурс

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед № РД-09-08-70/09.09.2013 г. на кмета на Столична община и заповед № РД-09-240/01.10.2014 г. на кмета на район „Лозенец” се удължава срокът за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни, считано от днес 01.10.2014 г. до 15.10.2014 г. включително за конкурса: „Отдаване под наем на терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по утвърдени от гл. архитект на Столична община схеми за монтаж на преместваеми съоръжения на територията на район „Лозенец” по следните обособени позиции прочети още

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.