Обяви

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА (ОТН.НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО НА УЛ.“ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА“ 30)

ПРОМЕНИ в наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД РД-09-225 ОТ 23.07.2015

Заповед РД-09-225/23.07.2015 г. на Кмета на район „Лозенец” за определяне състава на комисия относно проверка за спазване на чл. 92 или чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или промяна на адрес за периода 01.07.2014 г. – 30.04.2015 г. и Заповед РД-09-232/27.07.2015 г. за извършване на проверки по подадени сигнали за същите нарушения.

РЕШЕНИЕ №169 от 26.03.2015 г. НА НАГ-СО – ул.“Богатица“

Договор за охрана на общинските училища и детски градини на територията на район „Лозенец“

Заповед за достъп до частен имот от „Софийска вода“

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

КОНСТАТИВЕН АКТ 009

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповеди № РД-09-166/07.05.2015 г. на Кмета на район „Лозенец” се удължава срока за подаване на оферти за конкурсите, както следва:

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.