Новини

Район „Лозенец“ отбеляза Спасовден

На 25.05.2017 г. Православната църква  чества празника Възнесение Господне – Спасовден, който е и празник на район ”Лозенец”. Празникът бе отбелязан с отслужване на тържествен молебен и раздаване на традиционния благословен корбан за здраве в храм „ Преображние Господне”.

прочети още

Стартира обучение на ученици за бизнес стратегии към Столична община

За втора поредна година младежко сдружение ще обучава напълно безплатно млади хора в тънкостите за изготвяне на бизнес стратегии. Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“/АМОР/ стартира проект „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ – методи за развитие на бизнес идея и нейната реализация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Триадица“ и район „Лозенец“, СО.

прочети още

Район „Лозенец“ е партньор в одобрен Проект финансиран по Програма „Европа“ на Столична община

Днес, Фондация „Формат СФФ“ подписа договор за реализацията на Проект „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни пространства и обекти, разположени на територията на район „Лозенец“, която да спомогне за приобщаване на тези обекти към обществения живот на столицата“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, по Програма „Европа“ и се осъществява в партньорство с район „Лозенец“.

прочети още

СТАРТИРА ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2017 Г.

Програмата има за цел активното гражданско участие в изпълнение на проекти за  подобряне и облагородяване на пространства от зелената система на територията на Столична община. Програмата подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и изграждане, подмяна или естетизация на елементите на парковото обзавеждане в зелените площи общинска собственост като предоставя безвъзмежно на регистрирани етажни собствености, неправителствени организации и читалища на дървесна и храстова растителност, цветя, паркова мебел, материали и инструменти за ремонт и поддържане на облагородените пространства.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ“ ЕАД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

„Топлофикация София” ЕАД стартира от началото на месец май изпълнението на утвърдената от Столичния общински съвет Инвестиционна и Ремонтна програма за 2017 г. През последните години компанията полага усилия в посока подобряване качеството и надеждността на топлоподаването към клиентите и в тази връзка ще бъдат извършени целенасочени ремонтни дейности. Предстоят ремонти и експертни проверки както в топлоизточниците – ТЕЦ „София Изток” и ТЕЦ „София”, така и по топлопреносната мрежа. Също така в столицата през летните месеци предстои да бъдат рехабилитирани 21 км. тръби, като графиците за обектите ще бъдат публикувани допълнително след приключване на задължителните съгласувателни процедури.

прочети още

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 г. – НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ФПЧ10

СРЕЩА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ С ПЕНСИОНЕРИ ОТ РАЙОНА

Днес, в Клуба на пенсионера и инвалида, се проведе първата, от серията срещи, на представители на 04 Районно полицейско управление и възрастни граждани от района.  Мястото и целевата група не са избрани случайно, тъй като основната тема бяха телефонните измами.

прочети още

„Ученически игри 2016-2017 г.“ – футбол

От 15.11.2016 г. до 23.11.2016 г. се проведе надпреварата на учебните заведения в район „Лозенец“ по футбол от програмата „Ученически игри 2016-2017 г.“
Турнирът се проведе на стадион „Раковски“ за възрастови групи 8-10 кл и 11-12 кл., а за възрастова група 5-7 кл. на спортен комплекс „Лозенец спорт“.

прочети още

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА Службата по геодезия, картография и кадастър – София

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, ЧЕ СА ПРИЕТИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯТ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ“ ЗА АВАРИЯ НА ТОПЛОПРОВОД–8.11.2016 г.

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването към следните сгради: ул. „Козлодуй”№ 21; ул. „Дунав”№№ 73,75,77, 81,82,88, ул. „Родопи”№ 68, ул.”Тимок”№№ 20,26,28,39,43,63, ул. „Г.С.Раковски” №№ от 13 до 18, ул. „Панагюрище” №№ от 27 до 34, бул. „Сливница”№№ от 202 до 212, бул.”Васил Левски”№ 135, Болница „Р. Ангелов”, ИХТ, „Мраз” АД, Централни гробища и Гараж-3.

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.