Новини

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 г. – НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ФПЧ10

СРЕЩА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ С ПЕНСИОНЕРИ ОТ РАЙОНА

Днес, в Клуба на пенсионера и инвалида, се проведе първата, от серията срещи, на представители на 04 Районно полицейско управление и възрастни граждани от района.  Мястото и целевата група не са избрани случайно, тъй като основната тема бяха телефонните измами.

прочети още

„Ученически игри 2016-2017 г.“ – футбол

От 15.11.2016 г. до 23.11.2016 г. се проведе надпреварата на учебните заведения в район „Лозенец“ по футбол от програмата „Ученически игри 2016-2017 г.“
Турнирът се проведе на стадион „Раковски“ за възрастови групи 8-10 кл и 11-12 кл., а за възрастова група 5-7 кл. на спортен комплекс „Лозенец спорт“.

прочети още

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА Службата по геодезия, картография и кадастър – София

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, ЧЕ СА ПРИЕТИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯТ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ“ ЗА АВАРИЯ НА ТОПЛОПРОВОД–8.11.2016 г.

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването към следните сгради: ул. „Козлодуй”№ 21; ул. „Дунав”№№ 73,75,77, 81,82,88, ул. „Родопи”№ 68, ул.”Тимок”№№ 20,26,28,39,43,63, ул. „Г.С.Раковски” №№ от 13 до 18, ул. „Панагюрище” №№ от 27 до 34, бул. „Сливница”№№ от 202 до 212, бул.”Васил Левски”№ 135, Болница „Р. Ангелов”, ИХТ, „Мраз” АД, Централни гробища и Гараж-3.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „СОФИЙСКА ВОДА“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД В КВ. „ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО“

За повече информация за проекта и планирани спирания на водата, следете сайта на „Софийска вода“ или се обадете на тел. 0700 1 21 21.

прочети още

ПРОМЯНА ВЪВ ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“

От 30.10.2016 г. се въвежда промяна във временната организация на движение по време на строителството на  разширението на бул. „Черни връх“.
Отваря се за движение участъкът на бул. „Черни връх“ от ул. „Борис Руменов“ до ул. „Арарат“.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ“ ЕАД ЗА АВАРИЯ В ТОПЛОПРОВОДНАТА МРЕЖА

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на топлопровод на ул. „Теодоси Търновски” днес се спира топлоподаването в кв. „Лозенец” в района на ул.“ Теодоси Търновски“, ул. „Николай Лилиев”, бул. „Джеймс Баучер”, ул. „Кръстьо Сарафов” ул. „Червена стена“.

прочети още

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 18 ИК, във връзка с подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент, насрочени на 06.11.2016 г. и провеждане на Национален референдум, съгласно Указ № 279 на Президента на Република България /обн. ДВ. Бр. 65 от 19.08.2016 г./ и утвърдения от кмета на Столична община календарен план за организационно-техническите задачи на общинската администрация , със Заповед РД 09-236/10.10.2016 г. на Кмета на район „Лозенец” се отменя приемното време в периода от 25 октомври до 17 ноември т.г. включително.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ“ ЕАД

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че по искане на фирма Щрабаг АГ Австрия, извършваща строително – монтажни работи в кв. „Лозенец” и с оглед осигуряване безопасността на гражданите и на работниците на обекта, топлоподаването ще бъде спряно от 12.10. до 21.10.2016г. /включително/ към потребителите в района на:

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.