Новини

Полезно! Авариен ремонт на ул. „Янко Софийски“ No 24

Уведомяваме Ви, че поради авария на топлопровод е необходимо да бъде извършен спешен краткотраен авариен ремонт на ул. „Янко Софийски“ № 24 в периода от 09:00 ч. на 03.07.2020 г. за 48 ч. Временната организацията на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба № 3/ 16. 08. 2010 г.

СЪОБЩЕНИЕ! Части от район „Лозенец” остават без топла вода

Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от извършване на неотложен ремонт на главен топлопровод, „Топлофикация София” ЕАД ще спре подаването на топла вода от 8.30 часа на 26 юни 2020г. до 24.00 часа на 30 юни 2020 г.

Засегнати ще бъдат потребителите в следните части от кв. „Лозенец“:

-          карето в района на бул. „Пейо Яворов“, ул. „Стоян Михайловски“,   бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Черни връх“ и бул. „Никола Вапцаров“

-          карето в района на бул. „Черни връх“, бул. „Никола Вапцаров“, ул.„Козяк“,ул. „Кишинев“ и Болница „Лозенец“;

-          карето в района на бул.„Черни връх“, ул. „Елин връх“, ул.“Свети Осий Кордобски“,  кв. „Южен парк“, ул.“Кожух планина“, ул.„Цветна градина“ и Посолство на САЩ;

-          карето в района на бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Черни връх“, бул. „Свети Наум“, ул. „Кръстю Сарафов“, ул. „Миджур“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Архитект Йордан Михайлов“ и площад „Велчова завера“

Екипите на „Топлофикация София“ ЕАД ще работят в тунел на 12 метра под земята, за да подменят свързваща тръбите арматура. За началото и продължителността на ремонта, налагащ спирането на топлата вода, клиентите са уведомени своевременно с разлепване на съобщения във входовете на засегнатите сгради.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на разбиране от тяхна страна, тъй като ремонтите са от изключителна важност за подобряване качеството на услугата.

За повече информация:

s: www.toplo.bg

f: www.facebook.com/www.toplo.bg

т: 0 700 11 111.

Проект за патронажна грижа

Screenshot 2020-05-22 at 17.06.43                           Screenshot 2020-05-22 at 17.09.21                                 Screenshot 2020-05-22 at 17.07.03

 

Уважаеми лозенчани,

даваме начало на проект BG 05M9OP001- 2.101-0161 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в СО – Район „Лозенец”“, фокусиран върху запазването на социалната включеност на хората от уязвими групи в условията на справяне с последиците от пандемията с COVID-19. Осъществява се в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 284 610 лв., 241 918,50 лв. от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а другите 42 691,50 лв. са осигурени чрез национално съфинансиране.

Край на проекта: 31 декември 2020 г.

Цели на проекта:

 • подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастните хора чрез:
 1. доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, в това число – лекарства, плащане на  битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
 2. изграждане на материална база и кадрова мрежа за осъществяването им.
 • и така да гарантира спазването на мерките за социална изолация при карантинирани и предпазването на уязвими групи от влизане в пряк контакт с вируса на COVID–19.

Целева група:

 • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 • хора с увреждания и техните семейства;
 • служители на доставчици на социални услуги;
 • самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;
 • хора поставени под карантина от COVID–19.

Дейности по проекта:

1. Създаване на диспечерски център за приемане на заявки и синхронизирането им с доставчиците на съответните услуги.

2. Набиране на потребители, желаещи да получават следните услуги: доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, в това число – лекарства, плащане на  битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) и доставчици, които ще предоставят тези услуги.

3. Набавяне на маски, ръкавици и дезинфектанти за гарантиране на безопасен контакт на доставчиците с потребителите на услуги.

За заявки и допълнителна информация:

Т: 070020555, с опция 6

М: 0887001887

Е: zaedno@lozenets-sofia.org

Лице за контакт: Евелина Любенова

ПОЛЕЗНО! Приемане на опасни отпадъци на 19 юни 2020 г.

Столична община и БалБок Инженеринг АД прилагат съвместно иновативната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата от началото на 2012 г. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно от домовете на гражданите по заявка и по график в Мобилен събирателен пункт. В рамките на лятната кампания мобилният събирателен пункт ще прима опасните отпадъци на район „Лозенец”

на:       19 юни 2020 г.

от:       8:30 – 14:30

на: бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“.

 

Безвъзмездно ще се приемат:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБокСтолична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

Листовка

Важно! График за миене на улици в район „Лозенец“

Във връзка със заповед на кмета на Столична община се въвежда временна забрана за ползване на улици, площади или части от тях от МПС и се закриват временно (частично или цялостно) участъци от „Синя зона“/„Зелена зона“ и/ или „служебен абонамент” в днитe, определени за миене на улици, тротоари, площади и алеи по карета на територията на район „Лозенец”:

27.07.2020 г. – бул. „Черни връх“, бул. „Н. Вапцаров“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Любата”, ул. „Козяк”

28.07.2020 г. – бул. „Черни връх“, бул. „Н. Вапцаров”, ул. „Бигла”

29.07.2020 г. – локално платно, бул. „Черни връх“, ул. „Бунтовник“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Любата”, ул. „Козяк”

30.07.2020 г. – бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Бигла”, ул. „Якубица”

31.07.2020 г. – бул. „ Пейо К. Яворов“, бул. „Джеймс Баучер”, ул. „Бигла”, ул. „Стоян Михайловски”, ул. „Якубица”

1.08.2020 г. – бул. „Черни връх“, ул. „Бунтовник“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, ул. „Славище”

2.08.2020 г. – бул. „Черни връх“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, бул. „Арсеналски”, ул. „Славище”

3.08.2020 г. – бул. „Черни връх“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Св. Наум”

4.08.2020 г. – ул. „Св. Наум“, ул. „Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Ралица”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Черни връх”

5.08.2020 г. – ул. „Св. Наум“, бул. „Пейо К. Яворов”, бул. „Драган Цанков”, ул. „Елин Пелин”, ул. „Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Стоян Михайловски”

6.08.2020 – ул. „Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” , ул. „Ралица”

7. 08. 2020 – бул. „Драган Цанков”, ул. „Елин Пелин”, ул.“Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”

Две поредни срещи с граждани по проект за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

Столична община започва поредица от срещи с граждани в рамките на разяснителната кампания по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

В район „Лозенец” срещите ще се проведат на 18 и 23 юни от 18 часа в залата на 35-то СЕУ, ул. „Добри Войников“ 16.

Покана за събитието

Предстои пръскане срещу комари и бълхи в район „Лозенец”

Уважаеми лозенчани, започва обработката срещу комари и бълхи на зелените площи в столицата. В район „Лозенец“  ще бъде извършена на 23 юни след 20 ч. – срещу комари, на  10 юли до 10 ч. – срещу бълхи.

Обработените терени ще се обозначават предварително с информационни табели, които указват използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт. Специализираният контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

По данни на Столична община до момента, през месеците април и май, са извършени: ларвицидна обработка срещу комари, както и обработки срещу кърлежи и гризачи, съобразно даденото предписание от СРЗИ. Обработени са зелените площи в паркове, градини и междублокови пространства, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, както и гробищни паркове на територията на общината.

Столична община уверява, че при сигнали на граждани за наличие на кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени, рисковите места ще бъдат отбелязани и подадени към фирмата-изпълнител за допълнителна обработка.

От днес Районът приема заявления за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

EU                                         Obshtina                                  OP

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Днес Столична община обявява начало на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

Пакет документи за индивидуално кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за колективно кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за кандидатстване на юридически лица:

 ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 02/94 22 444   (8:30–21:00 ч. без почивен ден)

Приемането на документите следва да се осъществява при условията на стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.

#МислиЧисто

Информация за антикризисните мерките за бизнеси, които имат договор за наем с района

Подробни разяснения за мерките и стъпките, които могат за бъдат направени.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Моят герой си ти

Книга, която разказва за COVID-19 на достъпен за децата ни език, благодарение на своя автор и илюстратор Хелън Патък. Публикуваме я с надеждата, че ще помогне на всички малки хора, в тази трудна за тях ситуация, да се почувстват герои отново, успявайки да се преборят даже с невидимото.

Книгата е плод на усилията по проект, разработен от Референтната група по психическо здраве и психосоциална подкрепа в извънредни ситуации към Постоянния съвместен комитет на агенциите (IASC MHPSS RG). Проектът е осъществен със съдействието на глобални, регионални и национални експерти от агенциите членки на IASC MHPSS RG, както и на ро- дители, полагащи грижи лица, учители и деца от 104 държави. Повече за проекта, ще намерите в самата книга.

 

Още идеи, които да дадат възможност на родителите, в условия на извънредно положение и COVID-19, да общуват пълноценно и психически щадящо със своите деца, адаптираха и преведоха за български език UNICEF, съвместно със Световната здравна организация. Съветите са събрани в шест цветни брошури, които можете да видите на сайта на UNICEF.

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.