Новини

Удължава се срока за реконструкцията на ул. „Малуша“ и ул. „Зелено дърво“

Фирмата изпълнител на обект „Основен ремонт на ул. „Малуша” и ул. „Зелено дърво” от бул. „Христо Смирненски” до кръстовище на ул. „Крум Попов” и ул. „Университетска”, съобщава за удължаване на срока за приключване на ремонта до 12.09.2016 г.

прочети още

ЗАПОЧНА РАЗШИРЕНИЕТО НА БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ”

От 00.00 часа на 6.07.2016 г. до 24.00 часа на 19.12.2016 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки на шосето в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до ул. „Акад. Иван Буреш”.
Автомобилният трафик се пренасочва към улиците „Емилиян Станев“ и „Флора Кънева“.
Ремонта включва подмяна на цялата подземна инженерна инфраструктура, улично осветление, тротоари и изграждане на четири ленти за движение на автомобили, по две във всяка посока.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ” ЗА ПРЕДСТОЯЩО СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради извършването на планови ремонтни дейности от „Булгартрансгаз” ЕАД по газопреносната мрежа /на основание изискванията на Наредба №10/20.06.2016 г.относно реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството и снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ/, ще бъде преустановено подаването на природен газ към част от топлоизточниците на дружеството за периода от 6.00 часа на 9 юли 2016г. до 6.00 часа на 11 юли 2016г. В тази връзка ще бъде спряно подаването на топла вода към абонатите в следните райони на столицата:
прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ“ ЗА ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за отстраняване на авария на топлопровод е спряно топлоподаването към клиентите в района на ул. „Свети Наум”, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. ”Драган Цанков”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”. Незабавно е ъздадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
Засегнати са следните сгради:

прочети още

ЗАПОЧВА РЕМОНТА НА УЛ. „БОГАТИЦА”

От 21.06.2016 г. стартира реализацията на Проекта за реконструкция  на ул. „Богатица” от бул. „Джеймс Баучер” до бул. „Арсеналски”.
Различните етапи на ремонта включват:  подмяна на водопровод, канал, топлопровод, подмяна на паважната настилка с асфалтова, изграждане и подмяна на тротоарната настилка, чрез осигуряване на минимум 1,5 м. тротоари от двете страни и подмяна на уличното осветление.

прочети още

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ” ЕАД ЗА 2016 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

Инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2016 г., предвидена за реализация на територията на район „Лозенец” е свързана с подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.
Изпълнението на обектите обхваща периода от приключване на отоплителния сезон, до края на м. ноември 2016 г.
Строително монтажните работи ще се изпълняват от фирми определени след проведена процедура по ЗОП. За район „Лозенец” това са  Консорциум  „МОНТАЖИ КО- ТИ ВИ БИ” и „ЕНЕРГО РЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД.

прочети още

Започва ремонта на ул. „Малуша” и ул. „Зелено дърво”

От 15.06.2016 г. до 12.07.2016 г. ще се извърши основен ремонт на ул. „Малуша” и ул. „Зелено дърво”. Ремонта включва подмяна на канал, водопровод, пътна и тротоарна настилка. За целия период на строително монтажните работи се забранява преминаването, престоя и паркирането на автомобили и по двете улици от кръстовището на ул. „Крум Попов” и „Университетска” до бул. „Христо Смирненски”.

прочети още

Старата чешма на „Кръста“ е реставрирана

Емблематичната чешма в местността Кръста отново функционира. Тя се намира на кръстовището на булевардите „Черни връх“ и „Джеймс Баучер“. Един от символите на район „Лозенец“ отново ще радва жителите и гостите на района с прясна вода и кът за отдих.
прочети още

Футболен турнир за купата на Кмета 2016

На 2-ри и 3-ти юни 2016 г. в спортен комплекс „Лозенец-спорт”, в изпълнение на проект „Спорт за всички в Лозенец”, финансиран от Столична община и в изпълнение на общинската програма за развитие на физическото възпитание и спорт, туризъм в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.” , се проведе футболен турнир за купата на Кмета с учениците от държавните и общински училища на район „Лозенец”, възрастова група 8-10 клас и отбора на районната администрация. Във футболния турнир взеха участие учениците от СГСАГ „Христо Ботев”, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, Националната финансово-стопанска гимназия и 35 СОУ „Добри Войников”.

прочети още

Район „Лозенец“ разкрива дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания

Още един дневен център за предоставяне на социални услуги ще отвори врати на 13.06 в район „Лозенец“. Той се на мира на ул. „Бунтовник“ 50, в изцяло реновирано, за целите на Проекта, общинско помещение.
Центърът е част от Проект „Предоставяне на социална услуга „личен асистент“ в домашна среда и създаване на дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания в район „Лозенец“ Столична община” в изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.002-0172-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. стартира в район „Лозенец“.

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.