Архив

Съобщение на „Софийска вода“ АД

Във връзка с извършване на аварийни и планови ремонти се очакват частични спирания на водата в периода 06.08.2014 г.- 12.08.2014 г. , както следва:

   •  ул. „Люботрън“ N – 12 УПИ Х-256, кв.267
   • ул. „Беломорски проход“ N – 21
   • ул. „Голо бърдо“ от №17 до №29

Повече информация можете да получите от центъра за обслужване на клиенти на „Софийска Вода” на телефон 0700 12121

Възможност за безплатно паркиране в подземния паркинг на Метростанция „Джеймс Баучер” за живущите в зони с временна забрана за спиране и паркиране

Във връзка с реализацията на Проект за разширяване на Метро София – II диаметър, участък около МС 12 – II влизащ в сила от 01.08.2014 г., създадената временна организация на движението и забраната за спиране и паркиране на определени участъци в кв. „Хладилника” прочети още

Пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”

На 31.07.2014 г. от 11:00 ч. в зала „Хемус“ на хотел „Хемус“се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО” по ОПАК, приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2.: „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG0501PO002/12/2.2-07, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-4/02.12.2013 г. прочети още

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРО СОФИЯ – ІІ ДИАМЕТЪР

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРО СОФИЯ – ІІ ДИАМЕТЪР;
УЧАСТЪК ОТ МС ІІ-11 „ДЖЕЙМС БАУЧЕР” /КМ 10+452/
ДО МС ІІ-12 С ЛИНЕЕН ПУНКТ СЛЕД НЕЯ /КМ.11+752/
ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО – ЕТАП 1
ВЛИЗАЩ В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.

 

1. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Предмет на проекта е временната организация и безопасност на движението /ВОБД/ по време на Етап 1 за строителството на метрото по бул. „Черни връх” от ул. „Елин връх” до бул. ”Тодор Каблешков”.

Обхватът на проекта включва два основни участъка: прочети още

Среща във връзка с промените в организацията на движение в кв. „Хладилника“

На 29.07.2014 г. /вторник/ от 18.00 ч. – в сградата на 6-то помощно училище намиращо се на ул. „Русалийски проход” №12, кмета на район „Лозенец” организира среща с домоуправителите и заинтересованите граждани от кв. „Хладилника” прочети още

Програма “Зелена София“ 2014 – Втора процедура

На основание Заповед № СО-РД-09-1498/18.07.2014 г. на Кмета на Столична община, откриваме втора процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2014г.
Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17,00 ч. на 20.08.2014 г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства.

прочети още

Съобщение на „Софийска вода“ АД

Във връзка с извършване на аварийни и планови ремонти се очакват частични спирания на водата в периода 21.07.2014 г.- 26.07.2014 г. , както следва:

   •  ул. „Галичица“ и ул.“Златовръх“
   • бул. „Арсеналски“ N – 121 УПИ II-21, кв. 1
   • ул. „Богатица“ N – 10-12
   • ул. „Христо Смирненски“ от площад „Велчова завера“ до ул.“Бряст“
   • ул. „Свети Теодосий Търновски“ 34
   • ул. „Елин връх“ N – 2А УПИ XII-262, кв. 284
   • ул. „Галичица“ и ул.“Златовръх“
   • ул. „Милин камък“ 41 извира вода на номер 41
   • ул. „Йоан Екзарх“ N – 1
   • ул. „Златовръх“ N – 51 вх. В
   • ул. „Света Гора“ на ъгъла и ул.“Миждур“

Повече информация можете да получите от центъра за обслужване на клиенти на „Софийска Вода” на телефон 0700 12121

Съобщение на „Софийска вода“ АД

Във връзка с извършване на аварийни и планови ремонти се очакват частични спирания на водата в периода 11.07.2014 г.- 18.07.2014 г. , както следва:

   •  ул. „Асен Разцветников“  N – 3   УПИ II-838, КВ. 16
   • ул. „Света гора“ срещу 107 у-ще
   • ул. „Професор Марин Големинов“ 6
   • ул. „Иван Пейчев“ 12
   • ул. „Гатьо Шишков“ 7
   • ул. „Якубица“ N – 15 УПИ VI-296, КВ. 183
   • бул. „Симеоновско шосе“ N – 10
   • ул. „Пъстър свят“ 19-23
   • ул. „Йоан Екзарх“ бл. 57
   • ул. „Плана планина“ N – 21

Повече информация можете да получите от центъра за обслужване на клиенти на „Софийска Вода” на телефон 0700 12121

Кръстовището при Семинарията е отворено за движение

Изцяло обновеното кръстовище на две нива при Семинарията от днес е отворено за движение. То е продължение на вече изграденото съоръжение при Телевизионната кула и осигурява безконфликтно преминаване по бул. „Пейо Яворов” над бул. „Стоян Михайловски”. Моста е с обща дължина 161 м., 18,20 м. широчина между корнизите и 7 м. широчина на пътното платно във всяка посока.
Естакадата разполага с комбинирана ограничителна и шумоизолираща система, разположена в западния край на моста, която се въвежда за първи път в България.  Акустичната преграда е висока 3,5 м. и е комбинирана със стоманена предпазна ограда.
прочети още

Съобщение на „Софийска вода“ АД

Във връзка с извършване на аварийни и планови ремонти се очакват частични спирания на водата в периода 10.07.2014 г.- 15.07.2014 г. , както следва:

   • ул. “  Драгалевска“  N – 13
   • ул. „ Голо бърдо“  N – 10
   •  ул. “ Йоан Екзарх“  N – 1
   •  ул. „Асен Разцветников“  N – 3   УПИ II-838, КВ. 16
   • ул. “ Неразделни“  N 12
   •  ул. “ Димитър Хаджикоцев“ и ул. „Попово“
   • бул. “ Арсеналски“ и ул. „Попово“
   •  бул. „Арсеналски“ и ул.“Котел“
   •  ул. „Димитър Хаджикоцев“ N  – 77
   •  ул.“Света Гора“ N – 10
   •  ул. „Професор Марин Големинов“ N – 6

Повече информация можете да получите от центъра за обслужване на клиенти на „Софийска Вода” на телефон 0700 12121

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.