Администрация

КМЕТ

Константин Павлов

DSC05869

Кабинет 48, тел. 02/866 55 09
k.pavlov@lozenets-sofia.org
Поради епидемиологичната обстановка в страната приемното време е временно отменено със заповед на СО.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Витан Влахов
Кабинет 45, тел. 02/963-08-64
v.vlahov@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

IMG_1938

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Кирил Митов
Кабинет 46, тел 02/865-66-89/
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

IMG_1936

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Михал Сотиров
Кабинет 43
m.sotirov@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

IMG_1935

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ /деловодство/

08:30 – 17:00 часа
Удълженото работно време е временно отменено поради епидемиологичната обстановка в страната.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

Временно отменено поради епидемиологичната обстановка в страната.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:

Временно отменено поради епидемиологичната обстановка в страната.

Главен архитект

вр. и. д. арх. Генади Костадинов
Кабинет 41, тел. 963 42 40
g.kostadinov@lozenets-sofia.org
Приемното време е временно отменено.

Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството”

инж. Деян Тончев
Кабинет 42, тел. 865 02 02
d.tonchev@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Кадастър, регулация и устройство на територията“

арх. Тодор Тодоров
Кабинет 37, тел. 02/8656734
t.todorov@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Oбщинска собственост и търговия”

Живко Милушев
Кабинет 36, тел. 866 55 67
j.milushev@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Финансово-стопански дейности”

Мадлен Коларова
Кабинет 82, тел. 963 08 63
m.kolarova@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

12

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.