Десислава Манчева

КАРТА И ГРАФИК ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Тук може да видите графика за извозване на контейнерите (цветовете в таблицата означават извозване на съответния цвят контейнер), разделени са на четири зони като с обхвата им може да се запознаете в картата по-долу.   -  2020 Grafik SO Losenez

Тук може да видите картите на които са отразени зоните и локациите на контейнерите за раделно събиране - 2020 Lozenets

Проект „Нови възможности за грижа”

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Район „Лозенец” , Столична община

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВНЕСЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ

В район „Лозенец” е внесен проект – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА   УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ – отпада улица от О.Т.92 до О.Т.95; нова задънена улица от О.Т.521 до О.Т.92а и ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 1178 и 1656, к.л. 571 от кв.10 и УПИ І – „за поликлиника, поща, РАТЦ, токоизпр. станция, и траф.”, УПИ ІІ – 1502 и УПИ ІХ – 1502 от кв. 11, образуване на нови  УПИ ІХ – 1502 и УПИ Х – 1178,1656 – „за ЖС, ОО, магазини, ПГ и ТП” от кв. 10 (нов) и ПЛАН – СХЕМИ по чл.108 от ЗУТ на м. „Кръстова вада” за обявяване по реда на чл.128, ал. 1 от ЗУТ, обнародвани в ДВ брой 94 от 04.12.2015 г., стр.121.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания в район „Лозенец”, бул.„Васил Левски” №2, ет.3, стая №37, гл. специалист Нина Стефанова. в едномесечен срок от обнародването.

При явяване в район „Лозенец”, следва да носите документи за собственост и самоличност.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ВЪВ ВСЕКИ КЛОН НА БАНКА ДСК СРЕЩУ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

ИЗБРАН КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СОФИЯ, В РЕШЕНИЕ 1319-МИ ОТ 03.11.2015,  ОБЯВИ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Г-Н ЛЮБОМИР ДРЕКОВ

прочети още

ОТМЯНА НА ПРИЕМА НА ГРАЖДАНИ В ОТДЕЛИТЕ НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Осигурен специализиран транспорт за избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването

На безплатен за гражданите телефонен номер 02 9041351 и 080020720, от 07:00 часа до 20:30 часа на 24.10.2015 г. и от 07:00 часа до 18:30 часа на 25.10.2015 г., ще се приемат заявки за помощ,  за да бъде осигурен специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при Столична община на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 25.10.2015 г., с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

В същия часови диапазон ще бъдат приемани заявки в деня преди и дена на провеждането на втори тур, ако такъв бъде насрочен.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Авария на магистрален топлопровод

Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради аварии на магистрален топлопровод, е необходимо да бъдат извършени спешни краткотрайни аварийни работи на обект:
- кв.“Лозенец“, ул.“Христо Смирненски“ пред № 52 и № 54, пътно платно с изкоп – асфалт.

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.