Съобщение на „Софийска вода” АД за предстоящо спиране на водата 02.08.2015

Джеймс Баучър 8 – Теч на уличен водопровод – ремонт – от 02.08.2015 до 07.08.2015

Лозенец, 16 – Теч на уличен водопровод – ремонт - от 02.08.2015 до 07.08.2015

Люботрън 7-9 – Теч на уличен водопровод – частична подмяна – от 02.08.2015 до 05.08.2015

Лозенска планина 7 – Видеозаснемане – от 04.08.2015 до 05.08.2015

Люботрън между ул. Козяк и ул. Кап.Тодор Ночев – Реконструкция на водопровод – от 04.08.2015 до 10.08.2015

Галичица 42 – Теч на СВО – частична подмяна – от 04.08.2015 до 09.08.2015

Уважаеми Дами и Господа, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната дейност на „Софийска вода”АД, очакваме вашето обаждане на специализираните денонощни телефони на „Контролна зала” за връзка с представители на Столична община 08824 24 405 и 812 2 156

Забележки и пояснения:

(1)При промяна на климатичните условия и/или непредвидими технически усложнения при изпълнение на ремонтите е възможно да настъпи изменение в посочените прогнозни дати за начало и край на работите.

(2)Крайният срок за приключване на всяка аварийно-възстановителната дейност, включва и сроковете за възстановяване на разрушените настилки.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.