Създаване на доброволни формирования

Във връзка със създаване на доброволни формирования по чл. 41 от Закона за защита при бедствия , район “Лозенец” Ви информира, че:
1. Участието във формированията е доброволно за лица над 18 години независимо от трудовото или служебното си правоотношение ;
2. Правата и задълженията на доброволците се определят от Закона за защита при бедствия и сключения от тях договор за участие в доброволно формирование ;

3. За времето на обучение или изпълнение на задачи за защита при бедствия доброволецът се смята в неплатен отпуск , който му се признава за служебен или трудов стаж и получава възнаграждение ,

- 100% от минимална часова работна заплата за страната – при обучение до 10 дни

- 200% от минималната часова работна заплата – за изпълнение на задачи за защита при бедствия ;

4. Доброволците са застраховани срещу злопулука и са осигурени за всички социални рискове ;

5. Доброволците получават специална екипировка за действие при бедствие .

За повече информация можете да се обърнете към г-н Владимир Владов на телефон – 02/8655529

 

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.