Събитие на тема „Европейските ценности и правата на детето”

На 21.02.2018 г. Столична община и район „Лозенец” организираха събитие на тема „Европейските ценности и правата на детето”, което се проведе в Информационният център на Европейския съюз в град София.

В проявата участваха ученици, директори и педагогически съветнници от училища в р-н Лозенец, както и  специалисти по превенция на асоциалното поведение от Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малоленти и непълнолетни от районите на Столична община. Модератор на обучението и лектор бе проф. д-р Цецка Коларова – СУ „Климент Охридски”. Основни акценти на лекцията бяха сходствата между европейските и българските ценности, основните междунродни документи за защита правата на човека и конституционните права в Република България, както и международните документи за закрила правата на детето.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.