СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ДЕТСКА ГРАДИНА“ В УПИ II-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 35, М. “КРЪСТОВА ВАДА“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Обновено на 22.12.2017г.

<<<Договор с избрания изпълнител>>>

 

Обновено на 20.06.2017 г.

<<<Протокол № 3 от работата на комисията>>>

<<<Доклад, утвърден от Възложителя>>>

<<<Решение на Възложителя № РД-09-75/20.06.2017>>>

Обновено на 29.05.2017 г.

<<<Протокол от работата на комисия>>>

Обновено на 27.04.2017 г.
<<<Протокол от работата на комисия за отваряне на постъпили оферти >>>

Обновено на 13.04.2017 г.
<<<Разяснение по чл. 180, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 06.04.2017 г.
<<<Разяснение по чл. 180, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 04.04.2017 г.
<<<Разяснение по чл. 180, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 27.03.2017г.
<<<Разяснение по чл. 180, ал. 1 ЗОП>>>

Обявена на 01.03.2017 г.

ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ДЕТСКА ГРАДИНА“ В УПИ II-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 35, М. “КРЪСТОВА ВАДА“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

<<<ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА>>>

<<<ДОКУМЕМТАЦИЯ НА ПРОЕКТА>>>

Забележка: След сваляне на архивирания файла с проекта е необходимо да го разархивирате в отделна директория, като след това разархивирате само файл Proekt.part01 в същата директория.

<<<РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПУБЛИКУВАНО В АОП>>>

<<<ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПУБЛИКУВАНО В АОП >>>

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.