Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С Решение № 83/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
С оглед информираност на всички заинтересовани лица, публикуваме Решенията на Столичен общински съвет за Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, както и сътветните приложения към тях.

<<<Критерии, заявления и график>>>

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.