РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

„Доставка  на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ  №  175″

документация

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.