Разрешение за поставяне на фирмен надпис отделно от инвестиционния проект съгл. чл. 57 от ЗУТ

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2.Лична карта
3.Документ за собственост
4.Проектна документация
5. Договор за наем и изрично писмено съгласие от собственика, когато ползвател не е собственика на обекта
1 месец обикновена-50 лева  Заявление
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.