Разрешение за поставяне на рекламни елементи с индивидуален проект съгл. чл. 57 от ЗУТ

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2.Лична карта
3.Документ за собственост
4.Копие от одобрена схема за поставяне или копие от одобрена скица с указан начин на поставяне
5.Инвестиционен проект по всички части
1 месец обикновена-300 лева  Заявление
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.