Първи родителски срещи в ОДЗ 175

Уважаеми родители,

На 24.06.2014 г. от 18:00 часа във физкултурния салон на ОДЗ 175 ще се проведе първа обща родителска среща с родителите на децата родени 2008, 2009 и 2010 г., приети в градинските групи.

На 26. 06.2014 г. от 18:00 часа във физкултурния салон на ОДЗ 175 ще се проведе първа обща родителска среща с родителите на децата родени 2011 и 2012 г., приети в яслените групи.

На срещите родителите ще бъдат запознати с правилника за вътрешния ред на ОДЗ 175, административния, педагогическия, помощния и медицински персонал и условията, които ще предостави детското заведение на своите бъдещи възпитаници.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.