ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЦДГ 93 „СЛАВЕЙЧЕ“ В УПИ – V ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 267, МЕСТНОСТ „ЛОЗЕНЕЦ“ I ЧАСТ ПО ПЛАНА НА ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, УЛ. „КАПИТАН ТОДОР НОЧЕВ“ 30.

Документация

Виза за проектиране

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ:

CCF00002014_00027 CCF00002014_00028 CCF00002014_00029 CCF00002014_00030 CCF00002014_00031 CCF00002014_00032 CCF00002014_00033 CCF00002014_00034 CCF00002014_00035 CCF00002014_00036 CCF00002014_00037 CCF00002014_00038 CCF00002014_00039

CCF00002014_00040

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.