ОДЗ 175 въведено в експлоатация

Строителните и довършителни работи в ОДЗ 175 във „Витоша- ВЕЦ Симеоново” приключиха и то вече е въведено в експлоатация. В периода 23-27 юни предстоят срещите на ръководството на детската градина, административния, педагогическия, помощния и медицински персонал с родителите на бъдещите възпитаници.

Въпреки всички трудности довели до забавянето, ОДЗ 175 ще започне приема на деца в началото на месец юли.
През изминалата година в непосредствена близост до ОДЗ 175 беше открита модерна детска площадка за обществено ползване. Постепенно започна и рехабилитация на пространството около детската градина. В програмата на Столична община за тази година е включен ремонт и доизграждане на тротоара на ул „Чавдар Мутафов” в частта му от ОДЗ 175 до Зоопарка.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.