Копия от документи от архива на отдел „Общинска собственост и търговия“

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Документ за платена такса;
3. Други документи доказващи правен интерес;
4. Пълномощно
обикновена – 14 дни цена на копие А4 0,50 лв. – едностанно
цена на копие А4 1,00 лв. – двустанно
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.