КОНСТАТИВЕН АКТ No КА 004

ОТНОСНО: „Въздушни кабелни мрежи”, окачени по стълбове на улично осветление и по фасадите на съществуващи жилищни сгради…

<<<КОНСТАТИВЕН АКТ No КА 004>>>

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.