КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -001/20.07.2016 г.

От извършена проверка на обект: „РИЕ“ /рекламно информационен елемент/, намиращ се на административен адрес: бул. „Стоян Михайловски“ 30.
<<<Констативен акт КА-001>>>

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.