КОНСТАТИВЕН АКТ КА-003 ПО ЧЛ.223А ОТ ЗУТ

КОНСТАТИВЕН АКТ:

СТР.1, СТР.2 , СТР.3, СТР.4

СЪОБЩЕНИЕ-ПОКАНА Ν 005/19.03.2015:

СЪОБЩЕНИЕ

 

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.