Конкурс за детска рисунка и есе в рамките на проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” „Energy Vision 2020 For The South East European Cities (EnVision2020)”

УВАЖАЕМИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ,
В рамките на Проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” „Energy Vision 2020 For The South East European Cities (EnVision2020)”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013″, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, обявява конкурс за есе и детска рисунка.

Условията за участие, необходимите формуляри и програмата на международния фестивал „Твоят град е твоята енергия” можете да намерите на:
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА”

КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ЗЕЛЕНИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД СЪВРЕМЕННИТЕ ГРАДОВЕ”

КОНКУРС ЗА СНИМКА НА ТЕМА „ТВОЯТ ГРАД Е ТВОЯТА ЕНЕРГИЯ”

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.