Информация относно подаването на заявления по електронен път

Информация относно подаването на  заявления по електронен път, съгласно чл. 36, чл. 37, чл. 39 и чл. 252 от Изборния кодекс

С оглед изпълнението на чл. 36, чл. 37, чл. 39  и чл. 252 от Изборния кодекс,  на страницата на Столична община (sofia.bg) се достъпват електронни формуляри (по образец, утвърден от ЦИК), които ще се използват за подаване по електронни заявления към районните администрации. Прекият електронен адрес за достъп до услугите е  http://sofia.auslugi.com/

Приемане на заявления

Сроковете за приемане на електронните услуги (времето, през което ще бъдат активни съответните електронни заявления) са съобразени с изискванията на Изборния кодекс, тоест всички заявления получили деловоден номер на СО, следва да се обработят, независимо с каква дата/час се получат на посочената от района електронна поща.

Всички услуги на електронната страница, могат да бъдат подадени САМО С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.