Издаване на удостоверение за деактуване на общински имоти и имоти, възстановени по реституционнитеp закони

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление; обикновена-14 дни; обикновена-20 лв.; Заявление
2. Заповед за деактуване;
3. Копие от документ за наследници;
4. Пълномощно
5. Скица на имота
6. Документ за платена такса;
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.