Издаване на дубликат на документ от архива на търговските отдели

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Документ за платена такса;
обикновена – 30 дни обикновена – 10 лв.
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.