Извършване на писмени справки за извършени сделки с имоти общинска собственост

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Копие от документ за собственост;
3. Документ за платена такса;
обикновена-14 дни; обикновена-15.00 лв.
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.