Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум 6 ноември 2016 г.

Указ № 279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум

Централна избирателна комисия

ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Информация за състава и седалищата на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии

на кмета на Столична община за образуване на 1 520 (хиляда петстотин и двадесет) избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени за 06 ноември 2016 г., разпределени по избирателни и административни райони, като номера на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри в следната последователност АА, ВВ, СС, XXX, където:АА е номерът на изборния район в страната; ВВ е номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); СС е номерът на съответния административен район на Столична община; XXX е номерът на избирателната секция в съответния административен район.

 ЗАПОВЕД № СОА16-РД09-1174/16.09.2016 г. 

23-ти избирателен район

Район „Витоша“

Район „Изгрев“

Район „Красно село“

Район „Лозенец“

Район „Младост“

Район „Панчарево“

Район „Студентски“

Район „Триадица“

 

24-ти избирателен район

Район „Възраждане“

Район „Искър“

Район „Кремиковци“

Район „Оборище“

Район „Подуяне“

Район „Сердика“

Район „Слатина“

Район „Средец“

 

25-ти избирателен район

Район „Банкя“

Район „Връбница“

Район „Илинден“

Район „Красна поляна“

Район „Люлин“

Район „Надежда“

Район „Нови Искър“

Район „Овча купел“

 

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.