Избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Указ № 59/24.01.2017 г. на президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Централна избирателна комисия


ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-191/03.02.2017 г.

на кмета на Столична община за образуване на 1 538 (хиляда петстотин тридесет и осем) избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени за 26 март 2017 г., разпределени по многомандатни избирателни и административни райони, като номера на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри в следната последователност ААВВССXXX, където: АА е номерът на многомандатния избирателен район в страната; ВВ е номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); СС е номерът на съответния административен район на Столична община; XXX е номерът на избирателната секция в съответния административен район.

23-ти многомандатен избирателен район
Район „Витоша“
Район „Изгрев“
Район „Красно село“
Район „Лозенец“
Район „Младост“
Район „Панчарево“
Район „Студентски“
Район „Триадица“

 

24-ти многомандатен избирателен район
Район „Възраждане“
Район „Искър“
Район „Кремиковци“
Район „Оборище“
Район „Подуяне“
Район „Сердика“
Район „Слатина“
Район „Средец“

 

25-ти многомандатен избирателен район
Район „Банкя“
Район „Връбница“
Район „Илинден“
Район „Красна поляна“
Район „Люлин“
Район „Надежда“
Район „Нови Искър“
Район „Овча купел“
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.