ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - до 21.09.2014 г. - пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл.  23, ал. 1 от ИК.

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и  предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Приложение 14

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.