ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден – до 21.09.2014 г.

Получилите удостоверения лица – кандидати за народни представители за Народно събрание, членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.

Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната, и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.

Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по постоянен адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателен списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия му адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. Общинската администрация по настоящия адрес на избирателя го заличава от избирателния списък чрез зачертаване, като в графа „Забележки“ се вписва „издадено удостоверение за гласуване на друго място“ (издадено УГДМ).

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.