ЕКИП НА „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Изпълнители по договор за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на Район „Лозенец“, Столична община:

  • инж. Яна Симеонова
  • инж. Георги Марнов
  • инж. Ивана Найденова
  • инж. Петя Радева
  • инж. Росен Пандев
  • инж. Радка Гичева-Петкова
  • инж. Юлия Благоева
  • Сеид Сайдахмед
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.