График за посещения на психолозите на МКБППМН при район „ Лозенец „

СГСАГ – 28.03.2017г. 18.30 ч. – Среща с родители по тема: „ Поведенчески девиации и злоупотреби „ – за всички 8 –ми класове.

НПМГ – 28.03.2017г. 18.30 ч.- Среща с родители по тема: „ Поведенчески девиации и злоупотреби „ – за всички 8 –ми класове.

НФСГ – предстои организация  за Среща с родители по тема:  „ Поведенчески девиации и злоупотреби „ – за всички 8 –ми класове.

21 СОУ – предстои организация за 6 – тите класове по по тема: „ Моите права, задължения и отговорности „

35 СОУ – 10.03.2017 г. – среща с 1 – ви клас по тема „ Успешна адаптация и усвояване на правила в училищна общност „ .

35 СОУ – 04.04.2017г. – 18.30 ч среща с родители – 1 клас тема: „ Адаптация и емоционални проблеми „

Среща с 6 –тите класове по тема: „ Моите права, задължения и отговорности „

122 ОУ – 06.04.2017 г. 10.40 ч. – Среща с 6 –тите класове по тема: „ Моите права, задължения и отговорности „

139 ОУ – 21.03.2017 г.10.00ч. – Среща с 6 –тите класове по тема: „ Моите права, задължения и отговорности „

107 ОУ – срещи -09.03.2017 г. и 16.03.2017 г. – предстои формиране на график за учениците за среща с 6 –тите класове по тема: „ Моите права, задължения и отговорности „

 

 

 

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.