ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

По повод съществуващите в момента атмосферни условия – обилния сняг и възможността за образуване на ледени висулки над входове, тротоари, места на преминаване на пешеходци, е необходимо, представителите на етажна собственост в район „Лозенец” да вземат под внимание задължението си да премахнат опасни снежни натрупвания или ледени висулки от покривите, стрехите, терасите и др. в рамките на имотите си.

При невъзможност от извършване на необходимите мероприятия по почистване – да обезопасят опасните участъци с ограничителни ленти и предупредителни знаци.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.