Важно! Подмяна на уличен водопровод в кв. Витоша

Уважаеми съкварталци, уведомяваме Ви, че „Софийска вода” АД започна изпълнението на проект за „Подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Иван Пейчев” – от ул.  „Ангел Каралийчев” до тупик при адм. № 12Ж”, кв. Витоша. Проектът се състои в подмяна на съществуващия водопровод  с нов, изпълнен от ПЕВП тръби с диаметър 110 мм, с дължина 140 м. Ще бъдат пресвързани или подновени десет сградни водопроводни отклонения. Предвидено е СМР за изграждането на водопровода да приключат в края на м. август 2020 г. Възстановяването на уличната настилка от асфалт ще се извърши след приключване на строително-монтажните работи.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.