Услуги

Общинската собственост и търговия – ОСТ

Удостоверение относно собствеността на недвижими имоти, удостоверения по реституционни закони и по очуждени имоти, настанителни заповеди, заверка на данъчни декларации (за деклариране на общински имот), картотекиране и събиране на наеми, общински имоти, регистрация на търговски обект и други.

Заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост.

Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен Т.О./маси и столове за консумация на открито, хладилни витрини, щендери и стелажи/

Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост. – За разполагане на сергии , маси , включително маси за консумация , столове и витрини. -За ползване на места,върху които са организирани панаири, събори и празници: – За ползване места върху, които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...