Услуги

Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството – ИИБЕКС

Разрешения за строеж за обекти на инженерната инфраструлктура, контрол строитество, определяне на строителна линия и ниво на строеж и др.
Издаване на разрешения за премахване и кастрене на растителност в терени собственост на юридически и физически лица, изготвяне на експертни оценки и др.

ОБА9.5 Издаване на разрешение за премахване и кастрене на растителност в терени, собственост на юридически и физически лица – над 5 бр.

Издаване на разрешение за строеж на обекти на инженерната инфраструктура

ОБА8.4 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране

12345

Подаване на сигнал

Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...