Профил на купувача

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП

20.09.2018г.
Протокол от работата на комисията, утвърден от Възложителя- ТУК!
24.08.2018г.
СО- РАЙОН  „ЛОЗЕНЕЦ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Обновяване  за  енергийна  ефективност  на  многофамилни  жилищни  сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.,
Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул.  „Миджур“ № 16.

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>
<<<Документация на поръчката>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА- За да достъпите техническата документация (проектите по отделните части) за СМР на сградата- натиснете тук. Моля, запознайте се с указанията в линка относно файловете.

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Заповед на Възложителя за изменение на влязло в сила класиране

Обновено на 22.05.2018г.

<<<Протокол № 3 от работата на комисията>>>

<<<Доклад до Възложителя>>>

<<<Решение РД-09-119/21.05.2018 на Възложителя>>>

 

Обновено на 25.04.2018г.

<<<Протокол № 2 от работата на комисията>>>

Обновено на 16.04.2018г.

<<<Протокол № 1 от работата на комисията>>>

Предмет на поръчката: Обновяване  за  енергийна  ефективност  на  многофамилни  жилищни  сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

прочети още

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ДЕТСКА ГРАДИНА“ В УПИ II-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 35, М. “КРЪСТОВА ВАДА“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Обновено на 22.12.2017г.

<<<Договор с избрания изпълнител>>>

 

Обновено на 20.06.2017 г.

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...