Профил на купувача

СО Район „Лозенец“ процедура за възлагане на обществена поръчка – обновено

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обновено на 20.06.2017 г.

<<<Протокол № 3 от работата на комисията>>>

<<<Доклад, утвърден от Възложителя>>>

<<<Решение на Възложителя № РД-09-75/20.06.2017>>>

 

Обновено на 29.05.2017 г.
<<<Протокол от работата на комисия>>>

Обновено на 27.04.2017 г.
<<<Протокол от работата на комисия за отваряне на постъпили оферти >>>

Обновено на 13.04.2017 г.
<<<Разяснение по чл. 180, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 06.04.2017 г.
<<<Разяснение по чл. 180, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 04.04.2017 г.
<<<Разяснение по чл. 180, ал. 1 ЗОП>>>

Обновено на 27.03.2017г.
<<<Разяснение по чл. 180, ал. 1 ЗОП>>>

Обявена на 01.03.2017 г.

ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ДЕТСКА ГРАДИНА“ В УПИ II-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 35, М. “КРЪСТОВА ВАДА“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

<<<ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА>>>

прочети още

СО Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Подаване на сигнал

Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...