Профил на купувача

КОНКУРС ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез публична покана с обект:

Укрепване, обезопасяване и ремонт на административната сграда в зоологическата градина, гр. София съгласно утвърден проект.

Документация СМР зоопарк

Приложение 1

Приложение 2

Приложение2 С1 ССП1 ССП3

Район „Лозенец” обявява обществена поръчка с предмет:

„Частично конструктивно укрепване и СМР на сградата на 35 СОУ „Добри Войников” по одобрен проект, находящо се в УПИ ІІІ за училище, кв. 115, м.”Лозенец” ІІІ ч., с адрес: ул. „Добри Войников” № 16.

<<<ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА>>>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЦДГ 93 „СЛАВЕЙЧЕ“ В УПИ – V ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 267, МЕСТНОСТ „ЛОЗЕНЕЦ“ I ЧАСТ ПО ПЛАНА НА ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, УЛ. „КАПИТАН ТОДОР НОЧЕВ“ 30.

Документация

Виза за проектиране

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ:

CCF00002014_00027 CCF00002014_00028 CCF00002014_00029 CCF00002014_00030 CCF00002014_00031 CCF00002014_00032 CCF00002014_00033 CCF00002014_00034 CCF00002014_00035 CCF00002014_00036 CCF00002014_00037 CCF00002014_00038 CCF00002014_00039

CCF00002014_00040

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...