Профил на купувача

Район „Лозенец“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: „ОХРАНА НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” СО

прочети още

Район „Лозенец“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски ясли на територията на район „Лозенец” СО
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/04/2015 17:00
прочети още

Район „Лозенец „ обявява публична покана с предмет:

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...