Профил на купувача

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 17.04.2019г.

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„МИЕНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, КВ. „ВИТОША” ВСЛЕДСТВИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ”

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>
<<<Документация на поръчката>>>

<<<Техническа спецификация>>>

<<<Образци>>>

На вниманието на всички участници в процедурата!!!
Във връзка с допусната техническа грешка в документацията за участие при посочване срока за получаване на офертите и датата на отваряне на офертите, поради което следва да се чете:
Офертите се подават в деловодството на район „Лозенец”, бул. „В. Левски” № 2, ет. 2, до 16.00 ч. на 09.05.2019 г.
Отваряне на офертите ще се извърши на 10.05.2019 г. в 10.00 ч.  в сградата на  район „Лозенец”, бул. „В. Левски” № 2, ет. 7.

Обявление за публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Публикувано на 04.04.2019г.

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“  от о.т. 117ж до о.т. 42, и  „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 )

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>

<<<Документация на поръчката>>>

<<<Задание 1>>>

<<<Задание 2>>>

СО Район „Лозенец“ обявява „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка

Предмет на поръчката:
„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на  Детски ясли на територията на район „Лозенец” СО
Краен срок за получаване на оферти – 25.04.2019 г. до 16:00 ч.
прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...