Обяви

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -001/20.07.2016 г.

От извършена проверка на обект: „РИЕ“ /рекламно информационен елемент/, намиращ се на административен адрес: бул. „Стоян Михайловски“ 30.
<<<Констативен акт КА-001>>>

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -015/18.07.2016 г.

От извършена проверка на обект: „Вентилационна инсталация на бистро“ с административен адрес: бул. „Черни връх“ 26, вх. А.

<<<Констативен акт КА-0015>>>

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -004/12.04.2016 г.

От извършена проверка на обект: „Павилион запродажба на кафе и закуски“ поставен на пл. „Папа Йоан Павел II“ в близост до ул. „Милин камък“

<<<Констативен акт No КА-009>>>

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...