Обяви

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА 002 НА „БЛИЗУ МЕДИЯ АНД БРОУДБЕНД“

На 20.01.2015 г. при извършване на проверка на строеж от Четвърта категория е констатирано нарушение на чл. 137 ал. 3 и чл. 148 ал. 1 от ЗУТ и е стставен следния констативен акт:

<<<КОНСТАТИВЕН АКТ КА 002>>>

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВНЕСЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ

В район „Лозенец” е внесен проект – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА   УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ – отпада улица от О.Т.92 до О.Т.95; нова задънена улица от О.Т.521 до О.Т.92а и ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 1178 и 1656, к.л. 571 от кв.10 и УПИ І – „за поликлиника, поща, РАТЦ, токоизпр. станция, и траф.”, УПИ ІІ – 1502 и УПИ ІХ – 1502 от кв. 11, образуване на нови  УПИ ІХ – 1502 и УПИ Х – 1178,1656 – „за ЖС, ОО, магазини, ПГ и ТП” от кв. 10 (нов) и ПЛАН – СХЕМИ по чл.108 от ЗУТ на м. „Кръстова вада” за обявяване по реда на чл.128, ал. 1 от ЗУТ, обнародвани в ДВ брой 94 от 04.12.2015 г., стр.121.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания в район „Лозенец”, бул.„Васил Левски” №2, ет.3, стая №37, гл. специалист Нина Стефанова. в едномесечен срок от обнародването.

При явяване в район „Лозенец”, следва да носите документи за собственост и самоличност.

Обявление за предстоящо отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост

За обект: „Изграждане на Метростанция 12 – в участъка от бул.“Черни връх“ до ул.“Сребърна“
На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

 У В Е Д О М Я В А М

прочети още

Подаване на сигнал

Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...