Новини

Ремонтните работи по разширението на бул. „Черни връх“ се изпълняват в срок.

От 25.08.2016 г. започва Етап II от проекта до ул. „Флора Кънева”, който се очаква да приключи до края на годината.
10 дни след затваряне на булеварда,  в участъкът между ул. „Димитър Манчев” и ул. „Иван Буреш”  ще бъде осигурено влизането в строителния обект на живущите по бул. „Черни връх” и във вътрешността на квартала <<<схема>>>. Движението ще се осъществява върху настилка от трошен камък и не е предвидено за транзитно движение .To е пренасочено през бул. “Симеоновско шосе” и бул. “България”.
прочети още

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

В изпълнение на Решение № 403 от 09.06.2016 г. на Столичен общински съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  във връзка с чл.310, ал.5, чл.311, ал.2 и чл.320, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, обн.ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., който отменя Закона за народната просвета и на основание Заповед № СОА16 – РД09- 926/27.06.2016 г. на кмета на Столична община, обнародвана в Държавен вестник, брой 62/09.08.2016 г. се преименуват общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на район”Лозенец” в детски градини,  както следва:
прочети още

ДЕТСКА ЛЯТНА АРТ АКАДЕМИЯ „ЛОЗЕНЕЦ“

Целта на академията е да ангажира децата през месеците Юли и Август по приятен и полезен начин, чрез различните видове изящни и приложни изкуства. Арт заниманията са разделени на модули: Рисуване, Живопис, Графика, Скулптура, Иконопис, Художествена тъкан, Моден Дизайн и бижутерия, Детски играчки. Провеждат се от понеделник до петък , от 9.00 до 17.30 часа, в „Клуба на пенсионера и инвалида“ ( намира се на партера във високия блок до 4-то РПУ, вратата между сладкарницата и Паспортен отдел). Децата са разпределени във възрастови групи , като максималния брой деца в група е до 10 ученика. Обучението се извършва от професионални художници, в модулите са ангажирани и преподаватели от Художествената академия – Факултет Приложни изкуства. Цена: Не се плаща такса за обучението на учениците. Родителите заплащат само материалите – всеки петък общо за цялата група се купуват материалите за работа за следващата седмица.

прочети още

Децата от „Детска лятна Арт академия „Лозенец” с призив към лозенчани за своя благотворителна кампания:

Скъпи съкварталци,
Ние, учениците от „Детска лятна Арт академия „Лозенец”, с подкрепата на нашата преподавателка – художничката Диана Ставрева – Верталер, и на нашите родители и приятели, провеждаме благотворителна кампания в помощ на възрастна съкварталка, която няма пенсия и живее без никакви доходи. Възпитавани сме, че всеки може да се окаже в положение на нужда и наш дълг, като част от обществото е да протегнем ръка и да помогнем с каквото и както можем.

прочети още

Събощение на „Топлофикация-София“ 22.07.2016 г

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти в кв. „Лозенец“ че поради възникнали непредвидени технически затруднения в изпълнението на обекта срокът за възстановяване подаването на топла вода към следните сгради:

прочети още

Удължава се срока за реконструкцията на ул. „Малуша“ и ул. „Зелено дърво“

Фирмата изпълнител на обект „Основен ремонт на ул. „Малуша” и ул. „Зелено дърво” от бул. „Христо Смирненски” до кръстовище на ул. „Крум Попов” и ул. „Университетска”, съобщава за удължаване на срока за приключване на ремонта до 12.09.2016 г.

прочети още

ЗАПОЧНА РАЗШИРЕНИЕТО НА БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ”

От 00.00 часа на 6.07.2016 г. до 24.00 часа на 19.12.2016 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки на шосето в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до ул. „Акад. Иван Буреш”.
Автомобилният трафик се пренасочва към улиците „Емилиян Станев“ и „Флора Кънева“.
Ремонта включва подмяна на цялата подземна инженерна инфраструктура, улично осветление, тротоари и изграждане на четири ленти за движение на автомобили, по две във всяка посока.

прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ” ЗА ПРЕДСТОЯЩО СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради извършването на планови ремонтни дейности от „Булгартрансгаз” ЕАД по газопреносната мрежа /на основание изискванията на Наредба №10/20.06.2016 г.относно реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството и снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ/, ще бъде преустановено подаването на природен газ към част от топлоизточниците на дружеството за периода от 6.00 часа на 9 юли 2016г. до 6.00 часа на 11 юли 2016г. В тази връзка ще бъде спряно подаването на топла вода към абонатите в следните райони на столицата:
прочети още

СЪОБЩЕНИЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ“ ЗА ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за отстраняване на авария на топлопровод е спряно топлоподаването към клиентите в района на ул. „Свети Наум”, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. ”Драган Цанков”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”. Незабавно е ъздадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
Засегнати са следните сгради:

прочети още

ЗАПОЧВА РЕМОНТА НА УЛ. „БОГАТИЦА”

От 21.06.2016 г. стартира реализацията на Проекта за реконструкция  на ул. „Богатица” от бул. „Джеймс Баучер” до бул. „Арсеналски”.
Различните етапи на ремонта включват:  подмяна на водопровод, канал, топлопровод, подмяна на паважната настилка с асфалтова, изграждане и подмяна на тротоарната настилка, чрез осигуряване на минимум 1,5 м. тротоари от двете страни и подмяна на уличното осветление.

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...